ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЮ КІМНАТОЮ ДАНИХ iDEALS VIRTUAL DATA ROOM | iDeals Virtual Data Room

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЮ КІМНАТОЮ ДАНИХ iDEALS VIRTUAL DATA ROOM

УВАГА: ЦЕ ДОГОВІР. БУДЬ ЛАСКА, ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ ДО ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА/АБО ДОДАТКУ. ЦЯ УГОДА РЕГЛАМЕНТУЄ ВАШІ ВІДНОСИНИ З іDEALS І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ, ЯК ВИЗНАЧЕНО НИЖЧЕ, ЩО НАДАЄ ВАМ іDEALS. ЦИМ ВАМ ПРОПОНУЮТЬ ПРИЙНЯТИ ЦІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ, ВИ ЗМОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ, РОЗМІЩЕНІ НА САЙТІ, ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ ПРИЙМЕТЕ ВСІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ. КОРИСТУВАННЯ ЦИМ САЙТОМ ОЗНАЧАЄ, ЩО ВИ ЗГОДНІ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ. ПРОСИМО НЕ КОРИСТУВАТИСЯ САЙТОМ, ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ.

ЦІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МІСТЯТЬ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ iDEALS, ЯКУ МОЖНА ЗНАЙТИ ЗА АДРЕСОЮ https://www.idealsvdr.com/privacy/ І ЯКА Є ЧАСТИНОЮ ЦИХ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ. ОТРИМУЮЧИ ДОСТУП АБО КОРИСТУЮЧИСЬ ЦИМ САЙТОМ, ВИ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЕСЯ ВИКОНУВАТИ ЦІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ іDEALS.

Приймання Правил користування

Ці Правила користування («Угода» або «Правила користування») є юридичною угодою між вами, тобто фізичною або юридичною особою («Ви» або «Користувач») і групою компаній iDeals, включаючи iDeals Solutions Group Limited, iDeals Solutions Group, iDeals Solutions Operations Limited і їх афілійовані особи (спільно іменуються «iDeals»), зазначені в договорі про надання послуг в сфері інформатизації, щодо товарів і послуг, як визначено нижче. iDeals надає вам відповідно до умов, визначених у цьому документі, доступ до цього Сайту (www.idealsvdr.com) та до всіх інших доменів iDeals, що входять до складу даного Сайту («Сайт»), та/або програмного забезпечення, що iDeals надає для пропозиції послуг, пов’язаних з Сайтом, з можливістю використовувати його на пристроях з ОС Microsoft Windows і Apple iOS і завантаження з сайту і Apple Store («Додаток»), у тому числі до всієї інформації, графічних даних, документів, текстів, продуктів, Продуктів і Сервісів (як цей термін визначено нижче) і всіх інших елементів Сайту та/або Додатку, а отже до всіх продуктів, що пропонуються на цьому Сайті, та до Продуктів і Сервісів, які функціонують через Сайт і/або Додаток. Відвідуючи та використовуючи даний Сайт і/або Додаток, використовуючи будь-які Продукти і Сервіси та/або завантажуючи при покупці будь-які продукти iDeals, ви підтверджуєте обов’язковість цих Правил користування і приймаєте ці Правила та всі умови, що містяться і/або згадані в цих Правилах як посилання, або будь-які додаткові умови, викладені на даному Сайті та/або в Додатку.

Якщо ви не згодні з цими Правилами користування, ви не повинні користуватися цим Сайтом і/або цим Додатком. Якщо ви не згодні з будь-якими додатковими спеціальними умовами, які поширюються на конкретний Контент (як визначено нижче) або конкретні операції, здійснені за допомогою цього Сайту та/або Додатка, то ви не повинні використовувати частину Сайту та/або Додатку, яка містить такий Контент або через яку можуть бути здійснені такі операції, а також ви не повинні використовувати такий Контент або здійснювати такі операції. Крім того, при використанні будь-якого поточного або майбутнього продукту або сервісу iDeals, або при відвідуванні сайтів iDeals або її афілійованих осіб, або при отриманні будь-яких Продуктів сервісів iDeals або афілійованих осіб iDeals, безкоштовно або за плату, незалежно від того, чи використані вони в Сайті та/або Додатку, до Вас будуть застосовуватися керівні принципи та умови, що застосовуються до таких сервісів або осіб.

У ці правила користування компанія iDeals може вносити зміни в будь-який час після повідомлення, наданого одним або декількома такими способами: через Сайт і/або Додаток при вході або після входу в ваш персональний обліковий запис (як визначено нижче), електронною поштою за адресою, вказаною вами при налаштуванні свого персонального облікового запису, або письмовим повідомленням поштою за адресою, вказаною для вашого персонального облікового запису. Ненадання вами контактної інформації або неможливість підтримувати її точність і актуальність не звільняє вас від відповідальності за дотримання цих Правил користування в чинній у відповідний момент редакції. Просимо регулярно перевіряти ці Правила користування, опубліковані на цьому Сайті та/або Додатку, щоб забезпечити ваше ознайомлення з усіма умовами використання вами даного Сайту та/або Додатку. Крім того, певні умови та положення можуть застосовуватися до некористувацького конкретного контенту, продуктів, матеріалів, сервісів або інформації, що містяться на цьому Сайті та/або Додатку або доступні через цей Сайт і/або Додаток («Контент»), або угод, укладених через цей Сайт і/або Додаток. Такі спеціальні умови можуть бути доповненням до цих Правил користування або, якщо вони несумісні з цими Правилами користування, такі спеціальні умови замінять ці Правила користування лише настільки, наскільки зміст або намір таких спеціальних умов не узгоджується з цими Правилами користування.

Компанія iDeals зберігає право вносити зміни та оновлення щодо або в Контент Сайту та/або Додатку або його формат в будь-який час без повідомлення. Компанія iDeals залишає за собою право припиняти або обмежувати доступ до Сайту та/або Додатку або будь-якої його частини з будь-якої причини на власний розсуд.

Опис Продуктів і Сервісів

Компанія iDeals дозволяє користувачам обмінюватися конфіденційними файлами за допомогою безпечного вебдодатку, що долає обмеження, які накладаються фізичною кімнатою даних, а також за допомогою Додатку. По суті, компанія iDeals пропонує своїм клієнтам ефективну, потужну, безпечну та просту у використанні віртуальну кімнату даних. Основні можливості системи містять наступне:

 • весь трафік між Сайтом і авторизованим користувачем зашифрований і має високий рівень безпеки, який забезпечується 256-бітним SSL-протоколом;
 • будь-який документ або папку можна переглянути, роздрукувати або зберегти в безпечному або оригінальному форматі;
 • будь-який документ або папка мають унікальний номер;
 • будь-який документ можуть обговорювати користувачі та/або адміністратори;
 • діяльність усіх користувачів реєструється та може контролюватися адміністратором;
 • додатки масового завантаження/збереження допомагають клієнтам завантажувати/зберігати велику кількість документів за один сеанс;
 • оптичне розпізнавання символів (OCR) відсканованих документів або зображень забезпечує повнотекстовий пошук по майже всім документам.

Використання вами Продуктів та Сервісів

Ви погоджуєтеся використовувати Продукти та Сервіси тільки з метою, що дозволена цими Правилами користування, а також будь-якими законами, що застосовуються, положеннями, загальноприйнятою практикою або керівними принципами у відповідній юрисдикції. Ви погоджуєтеся не здійснювати доступ (і спроби доступу) до будь-яких Продуктів і Сервісів будь-яким способом, крім як через засоби, що надає компанія iDeals. Ви зобов’язуєтеся не здійснювати доступ або спроби доступу до будь-яких Продуктів і Сервісів за допомогою автоматизованих засобів і зобов’язуєтеся не брати участь у будь-якій діяльності, яка втручається в роботу Продуктів і Сервісів (або відповідних серверів або мереж, які підключені до Продуктів і Сервісів) або порушує їхню роботу.

Компанія iDeals буде використовувати всі доступні, необхідні та економічно виправдані засоби, щоб забезпечити роботу цього Сайту та/або Додатку та надання Продуктів і Сервісів без вад або недоліків, у максимально можливій мірі. Проте ви повинні погодитися та визнати, що жодна комп’ютерна або інформаційна система не є абсолютно невразливою. Ви погоджуєтеся, що компанія iDeals не буде відповідати перед вами в будь-якому випадку за будь-які виявлені вразливості та виправить їх у розумні терміни. Крім того, ви погоджуєтеся не використовувати вразливості або дефекти в процедурах забезпечення безпеки та контролю безпеки Сайту та/або Додатка з метою заподіяння шкоди комп’ютерній або інформаційній системі компанії iDeals, а також інших користувачів Сайту та/або Додатка або отримання несанкціонованого доступу до інформації, що зберігається в такій системі (системах). Будь-які такі дії призведуть до порушення кримінального або цивільного законодавства та є підставою для відповідних судових розглядів.

Ви погоджуєтеся, що в разі виявлення вразливості або дефекту, ви відразу ж повідомите про таку вразливість або дефект за адресою security@idealscorp.com та забезпечите сувору конфіденційність будь-якої інформації, що стосується виявлення вразливості або дефекту, і не будете розголошувати її третім особам. Крім того, ви зобов’язуєтеся:

 • не передавати третій стороні ваші дані для входу в систему iDeals, які були надані особисто вам; порушення цього зобов’язання може призвести до вашої прямої відповідальності у разі отримання Користувацького контенту з іншою метою або його передачі неуповноваженим особам;
 • не порушувати або втручатися в роботу інших користувачів з Сайтом і/або Додатком, Продуктами і Сервісами, дочірніми або пов’язаними сайтами;
 • не завантажувати, розміщувати або іншим чином передавати через Сайт або Додаток або Продукти й Сервіси будь-які віруси або інші шкідливі, підривні або руйнувальні файли;
 • не створювати неправдиву особу;
 • не використовувати та не намагатися використовувати персональний обліковий запис, пароль або систему іншого Користувача без дозволу iDeals;
 • не отримувати доступ або намагатися отримати доступ до будь-якого контенту або користувацького контенту, до якого у вас немає прав доступу;
 • не порушувати або втручатися в безпеку або іншим чином завдавати шкоди Сайту, Додатку, Продукту та Сервісам, Контенту, Користувацькому контенту, ресурсам системи, обліковим записам, паролям, серверам або мережам, підключеним до або доступним через цей Сайт або будь-які дочірні або пов’язані сайти та/або Додаток.

Користувацький контент

Якщо ви зареєструєтесь в iDeals відповідно до цих Правил користування(тобто станете власником персонального облікового запису), ви зможете завантажити дані, інформацію, матеріали та документи, які будуть зберігатися за допомогою сервісу, за допомогою вашого персонального облікового запису («Користувацький контент»). Відповідно до цих Правил, законодавств, що застосовується, та інших нормативно-правових документі, ваш користувацький контент можна використовувати будь-яким способом, який був дозволений вами або особою, призначеною як Адміністратор проєкту (керівник угоди) («Адміністратор проєкту» або «Керівник угоди») для вашої робочої групи. Ви несете виняткову відповідальність за обговорення з іншими особами у вашій робочій групі та визначення тих обмежень (якщо такі є), які застосовуються до використання вами вашого користувацького контенту, що розповсюджується у вашій робочій групі. Якщо ви отримали несанкціонований доступ до матеріалів, котрі створені або використовуються іншими особами за межами вашої робочої групи в поєднанні з Сервісом iDeals, ви жодним чином не маєте права на використання таких матеріалів в будь-якому випадку. Ви також визнаєте та погоджуєтеся, що iDeals ніяк не відповідає, якщо члени вашої робочої групи, інші особи, яким ви дозволили доступ до вашого Користувацького контенту, або будь-яка третя сторона змінюють, знищують, пошкоджують, копіюють або поширюють Користувацький контент.

Компанія iDeals не володіє будь-яким Користувацьким контентом і не буде контролювати, редагувати або розкривати будь-яку інформацію про вас або ваш обліковий запис, в тому числі будь-який Користувацький контент, без вашої попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених цими Правилами користування або Політикою конфіденційності. Компанія iDeals також не переглядає, не перевіряє, не змінює або не контролює будь-який Користувацький контент, який зберігається вами або будь-яким іншим користувачем Продуктів і Сервісів, в тому числі без обмежень, на наявність вірусів, черв’яків, «троянських коней» або будь-яких інших аналогічних, що мають згубний вплив або руйнують характеристики. Компанія iDeals зберігає право виключно на власний розсуд відмовити, видалити або припинити доступ до Користувацького контенту, який зберігається на серверах компанії iDeals, щодо якого компанії iDeals стає відомо, що він є незаконним або може порушувати умови цих Правил користування, хоча компанія iDeals не зобов’язана робити це.

Ви несете виняткову відповідальність за захист інформації на вашому комп’ютері або інших пристроях (наприклад, установкою антивірусного програмного забезпечення, оновленням додатків, паролем для захисту ваших файлів), не надаючи третім особам доступ до комп’ютера. Ви розумієте, що Продукти і Сервіси iDeals зберігають користувацький контент, який більше не може використовуватися через віруси, збої програмного забезпечення або з інших причин. Це може призвести до надсилання/захисту файлів, які більше не можна використовувати.

Ваші паролі та захист Персонального облікового запису

iDeals вимагає від вас створення Персонального облікового запису у iDeals («Персональний обліковий запис»), щоб використовувати Продукти та Сервіси, а також може періодично надавати вам додаткові коди або паролі, необхідні для доступу та використання деяких інших функцій або характеристик Сайту або Додатку. При створенні вашого Персонального облікового запису ви погоджуєтеся надавати точну, актуальну та повну інформацію про себе та своєчасно оновлювати цю інформацію. Якщо у iDeals виникнуть підозри, що така інформація є невірною, неточною, неактуальною або неповною, iDeals має право призупинити або припинити використання Продуктів і Сервісів, вашого персонального облікового запису та/або доступу до Сайту та/або Додатку. Виберіть особистий, непередаваний пароль. Персональний обліковий запис не може бути загальним або використовуватися більш ніж однією людиною. Після того як ви приймете ці Правила, а реєстрація вашого Персонального облікового запису буде прийнята iDeals, ваш персональний обліковий запис буде відкрито. Ви повністю відповідаєте за всі дії, які відбуваються щодо вашого Персонального облікового запису і паролю, незалежно від того, чи було таке використання санкціоновано вами.

Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності (https://www.idealsvdr.com/privacy/), в якій описано, як iDeals збирає, використовує, розголошує, управляє та зберігає дані, що забезпечують ідентифікацію особистості («Персональні дані»). Ви підтверджуєте, що ви відповідаєте за збереження конфіденційності всіх імен користувачів і паролів, які пов’язані з будь-яким Персональним обліковим записом, який ви використовуєте для доступу до Продуктів і Сервісів. Крім того, ви не можете використовувати чужий Персональний обліковий запис у будь-який час без дозволу власника такого персонального облікового запису. iDeals не відповідає за будь-яку шкоду, заподіяну або пов’язану з крадіжкою або незаконним присвоєнням Вашого імені користувача, пароля, користувацького контенту, розголошенням вашого імені користувача або пароля або вашим дозволом іншим особам на використання вашого імені користувача або пароля. Проте вас можуть притягти до відповідальності за збитки, які понесе iDeals або інша сторона через використання іншою особою вашого персонального облікового запису або пароля. Якщо вам стало відомо про будь-яке несанкціоноване використання вашого пароля або вашого персонального облікового запису, будь ласка, негайно повідомте iDeals за адресою security@idealscorp.com.

Захист Користувацького контенту

iDeals застосовуватиме всіх комерційно розумних зусиль, щоб обмежити доступ до вашого Користувацького контенту особам, які отримують доступ до такого Користувацького контенту через використання даних про ваш Персональний обліковий запис і пароль. Проте неможливо зробити повністю непроникними жодні захищені паролем системи зберігання та пошуку даних. Відповідно, цим ви визнаєте, що неуповноважені треті особи можуть отримати доступ, переглядати, копіювати, змінювати і поширювати дані та файли, які ви зберігаєте у вашому Персональному обліковому записі.

Інформація та матеріали, котрі ви надаєте

Усі матеріали, документи, повідомлення або інформація, надані, надіслані вами через цей Сайт і/або додаток, або які ви зберігаєте на них («Користувацький контент»), будуть суб’єктами Політики конфіденційності iDeals і цих Правил користування. Безпека Користувацького контенту має велике значення для iDeals.

Термін дії

Дія цих Правил користування («Термін дії») починається з моменту початку використання даного Сайту та/або Додатка або Продуктів та Сервісів і триває доти, поки не буде припинено iDeals наданням письмового повідомлення. iDeals зберігає право змінювати, призупиняти або припиняти всі Продукти та Сервіси або їх частину в будь-який час і може в будь-який час припинити використання вами Продуктів і Сервісів. Без шкоди для будь-яких інших прав, ці Правила користування припиняються автоматично, якщо ви не дотримуєтеся будь-якого з обмежень або вимог, описаних в цих Правилах. Після припинення дії цих Правил користування ви повинні негайно припинити використання даного Сайту та / або Додатку і Продуктів та Сервісів, в тому числі (без обмеження) будь-яке використання товарних знаків, фірмових найменувань, об’єктів авторських прав та інших об’єктів права інтелектуальної власності iDeals.

ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ ВИ БІЛЬШЕ НЕ МАТИМЕТЕ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО САЙТУ АБО ПРОДУКТІВ І СЕРВІСІВ БУДЬ-ЯКИМ СПОСОБОМ.

Посилання на інші сайти та матеріали третіх осіб

Цей Сайт і/або Додаток може містити посилання на інші сайти та/або продукти та сервіси третіх осіб, які не знаходяться під контролем iDeals (спільно іменуються «Матеріали третіх осіб»). iDeals в будь-якому випадку не несе відповідальності за зміст матеріалів третіх осіб. iDeals надає такі посилання тільки для зручності користувачів даного Сайту та/або Додатку, і внесення будь-якого посилання на будь-які матеріали третіх сторін не означає схвалення контенту, продуктів та/або сервісів таких матеріалів третіх осіб з боку iDeals. Незважаючи на будь-які положення про протилежне, ніщо в цих Правилах користування не можна тлумачити як надання вам будь-яких прав або ліцензій щодо таких матеріалів третіх осіб або права на використання матеріалів третіх осіб.

Мова Правил користування

Якщо компанія iDeals надала вам переклад англійської версії цих Правил користування на іншу мову, ви погоджуєтеся, що такий переклад надається тільки для вашої зручності та що версії англійською мовою цих Правил користування будуть регулювати ваші відносини з iDeals. Якщо виникають будь-які суперечності між версією цих Правил англійською мовою і перекладом, версія англійською мовою має переважну силу.

Інтелектуальна власність

Авторське право, товарні знаки та інші майнові права на Сайт і/або Додаток, Контент (в тому числі, але не обмежуючись, програмним забезпеченням, сервісами, аудіо, відео, текстом і фотографіями) та/або Продукти та Сервіси належать iDeals і/або її ліцензіарам. Якщо інше не передбачено цими Правилами або не санкціоновано iDeals в письмовій формі, всі права на Сайт, Контент і/або Продукти та Сервіси, не надані у вираженій формі відповідно до цих Правил користування, зберігаються. Ви зобов’язуєтеся не копіювати, не перевидавати, не робити доступними для завантаження, не передавати, не змінювати, не здавати в оренду, не давати в борг, не продавати, не переуступати, не поширювати, не передавати на підставі ліцензійного або субліцензійного договору, не декомпілювати Контент, Сайт і/або Додатки, Продукти та Сервіси і не створювати похідні роботи на їх основі.

iDeals цим відмовляється від будь-яких прав на товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, логотипи, об’єкти авторських прав, патенти, імена доменів або інші об’єкти прав інтелектуальної власності третіх осіб. Усі об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб, згадані в цьому документі, в тому числі без обмеження матеріали третіх осіб, або інакше представлені на цьому Сайті та/або Додатку є власністю їхніх відповідних власників. iDeals відмовляється від будь-яких майнових інтересів щодо об’єктів прав інтелектуальної власності, крім своїх власних.

Гарантії та заяви про відсутність гарантій

УВЕСЬ КОНТЕНТ І/АБО ПРОДУКТИ І СЕРВІСИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є» ТА «ПРИ НАЯВНОСТІ». ЦИМ іDEALS ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ЗАЯВ І ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ, В ТОМУ ЧИСЛІ ГАРАНТІЙ НАЯВНОСТІ ТОВАРНИХ ЯКОСТЕЙ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ, ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ, А ТАКОЖ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЬОГО САЙТУ ТА/АБО ДОДАТКУ, ПРОДУКТІВ І СЕРВІСІВ АБО КОНТЕНТУ. іDEALS НЕ ГАРАНТУЄ І НЕ РОБИТЬ НІЯКИХ ЗАЯВ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО САЙТУ ТА ДОДАТКУ, КОНТЕНТУ АБО ПРОДУКТІВ І СЕРВІСІВ. ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО БУДЬ-ЯКУ НАДІСЛАНУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖУТЬ ПЕРЕХОПИТИ ПРИ ПЕРЕДАЧІ АБО ІНШИМ СПОСОБОМ. іDEALS НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО САЙТ І ДОДАТОК, КОНТЕНТ АБО СЕРВЕРИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДОСТУП ДО ЦЬОГО САЙТУ І ДОДАТКУ, А ТАКОЖ ЕЛЕКТРОННІ ПОВІДОМЛЕННЯ, НАДІСЛАНІ іDEALS, НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ШКІДЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

Підрядники, агенти, дилери або дистриб’ютори iDeals або будь-яка інша третя особа мають право змінювати цю обмежену гарантію або робити будь-які додаткові гарантії лише з письмової згоди iDeals.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ І СЕРВІСІВ АБО ЗАВАНТАЖЕННЯ АБО ІНШЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ЧЕРЕЗ САЙТ АБО ДОДАТОК ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ВАШ СТРАХ І РИЗИК І З ВАШОЇ ЗГОДИ, ЩО ВИ БУДЕТЕ ПОВНІСТЮ ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОШКОДЖЕННЯ ВАШОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ, ВТРАТУ ДАНИХ АБО ІНШИЙ ЗБИТОК, ОТРИМАНИЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ТАКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. iDEALS НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАРАЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ ВІРУСАМИ АБО ПОДІБНИМИ ПРОГРАМНИМИ КОДАМИ, ЯКІ ЗАВАНТАЖУЮТЬСЯ НА КОМП’ЮТЕР З САЙТУ АБО ПРОГРАМИ АБО У ЗВ’ЯЗКУ З БУДЬ-ЯКИМИ ПРОДУКТАМИ ТА СЕРВІСАМИ АБО ПРОДУКТАМИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ САЙТ АБО ДОДАТОК. ЖОДНА ІНФОРМАЦІЯ АБО ПОРАДА, УСНІ АБО ПИСЬМОВІ, ОТРИМАНІ ВАМИ ВІД іDEALS АБО НА САЙТІ, АБО В ДОДАТКУ НЕ СТВОРЮЮТЬ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМО НЕ ЗАЗНАЧЕНИХ У ПРАВИЛАХ КОРИСТУВАННЯ.

Цей Сайт і/або Додаток можуть містити посилання на конкретні Продукти та Сервіси iDeals, які можуть бути недоступні в конкретній країні. Будь-яке таке посилання не передбачає і не гарантує, що будь-які такі Продукти і Сервіси повинні бути доступні в будь-який час в будь-якій конкретній країні.

Ви підтверджуєте, що при використанні цього Сайту і/або Програми та Продуктів і Сервісів, що містяться в ньому, ви можете отримати доступ до Контенту, який може виявитися образливим, непристойним або небажаним, і стосовно цього ви будете використовувати Сайт або Додаток, Продукти та Сервіси на свій страх і ризик.

ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН іDEALS АБО ЇЇ АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ПРЯМИЙ, НЕПРЯМИЙ, ШТРАФНИЙ, ОСОБЛИВИЙ АБО ВИПАДКОВИЙ ЗБИТОК (В ТОМУ ЧИСЛІ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ЗБИТОК ВІД ВТРАТИ БІЗНЕСУ, КОНТРАКТУ, ДОХОДУ, ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ АБО ПЕРЕРВИ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ) ПРИ БУДЬ-ЯКІЙ ТЕОРІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, В РЕЗУЛЬТАТІ АБО ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДАНОГО САЙТУ АБО ДОДАТКА АБО КОНТЕНТУ, ПРОДУКТІВ І СЕРВІСІВ, ЗАЯВАМИ АБО ДІЯМИ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ НА АБО ЧЕРЕЗ ЦЕЙ САЙТ І/АБО ДОДАТОК, БУДЬ-ЯКИМ НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ДОСТУПОМ ДО ВАШИХ ДАНИХ АБО ЇХ ЗМІНАМИ, БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА НАДСИЛАЄТЬСЯ АБО ПРИЙМАЄТЬСЯ, НЕМОЖЛИВІСТЮ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ, ВТРАТОЮ ДАНИХ, ВТРАТОЮ АБО ПОШКОДЖЕННЯМ ФАЙЛІВ, ВТРАТОЮ АБО ПОШКОДЖЕННЯМ КОНТЕНТУ, БУДЬ-ЯКИХ ПРОДУКТІВ АБО СЕРВІСІВ, ЩО ДОСТУПНІ ЧЕРЕЗ САЙТ АБО ДОДАТОК, ЯКІ ВІДКЛАДЕНІ АБО ПЕРЕРВАНІ, НАВІТЬ ЯКЩО іDEALS БУЛО ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОГО ЗБИТКУ. БУДЬ-ЯКИЙ ПОЗОВ, ПРЕД’ЯВЛЕНИЙ іDEALS ЩОДО АБО У ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ САЙТОМ ТА/АБО ДОДАТКОМ, ІНІЦІЮЄТЬСЯ І ДОВОДИТЬСЯ ДО ВІДОМА іDEALS ПИСЬМОВО ПРОТЯГОМ ОДНОГО (1) РОКУ З ДАТИ ВИНИКНЕННЯ ПРИЧИНИ ТАКОГО ПОЗОВУ.

Деякі юрисдикції не допускають виключення передбачуваних гарантій або обмежень, тому вищевказані обмеження можуть не застосовуватися до вас.

Ваші гарантії

ЦИМ ВИ ГАРАНТУЄТЕ, ЩО: (I) ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНА ВАМИ іDEALS У ЗВ’ЯЗКУ З СЕРВІСОМ, Є ТОЧНОЮ, ДОСТОВІРНОЮ ТА АКТУАЛЬНОЮ; (II) У ВАС Є ВСІ ПОВНОВАЖЕННЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ; (III) ВИ ДОСЯГЛИ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ВІКУ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ЮРИДИЧНО ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДОГОВОРУ З іDEALS; (IV) ВИ ЗАБЕЗПЕЧИТЕ ОТРИМАННЯ ВСІХ НЕОБХІДНИХ ДЕРЖАВНИХ ПОГОДЖЕНЬ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИХ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ; (V) ВИ МОЖЕТЕ ВИКОНУВАТИ ВСІ СВОЇ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗГІДНО З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ КОРИСТУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ТА (VI) ВАШ РЕДАКТОРСЬКИЙ, ТЕКСТОВИЙ, ГРАФІЧНИЙ, АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТА ІНШИЙ КОНТЕНТ, ЯКИЙ ДОСТУПНИЙ ДЛЯ КІНЦЕВИХ КОРИСТУВАЧІВ ДАНОГО САЙТУ АБО ПРОГРАМИ ТА ЯКИЙ НЕ НАДАНО КОМПАНІЄЮ іDEALS, АБО ДАНИЙ САЙТ АБО ДОДАТОК;(1) НЕ ПОРУШУЮТЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ БУДЬ-ЯКОЇ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ, (2) НЕ Є ТАКИМИ, ЩО ДИСКРЕДИТУЮТЬ, НЕ Є НАКЛЕПНИЦЬКИМИ АБО НЕПРИСТОЙНИМИ, (3) НЕ ПРИЗВОДЯТЬ ДО БУДЬ-ЯКОГО ОБМАНУ СПОЖИВАЧІВ, ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ, СТОРОНОЮ ЯКОГО ВИ Є, АБО НЕ ПРИНОСЯТЬ ШКОДИ ТРЕТІЙ СТОРОНІ, (4) НЕ ПРОПАГУЮТЬ НАСИЛЬСТВО І НЕ РОЗПАЛЮЮТЬ ВОРОЖНЕЧІ, (5) НЕ ПОРУШУЮТЬ БУДЬ-ЯКІ ВІДПОВІДНІ ЗАКОНИ, ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, ПРИПИСИ АБО ПРАВИЛА АБО (6) НЕ МІСТЯТЬ «ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ ДОРОСЛИХ» І НЕ ЗАОХОЧУЮТЬ НЕЗАКОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ.

Зворотний зв’язок

Ви можете періодично надавати пропозиції, зауваження або інші відгуки iDeals щодо будь-якого продукту, матеріалу, програмного забезпечення або інформації, наданої iDeals (надалі «Зворотній зв’язок»). Ви погоджуєтеся, що весь зворотній зв’язок є і буде повністю добровільним і, за відсутності окремої угоди, не створює для iDeals будь-яких зобов’язань щодо забезпечення конфіденційності. Однак iDeals не розголошує джерело будь-якого зворотного зв’язку без згоди сторони, що надала його. iDeals може вільно розголошувати та використовувати таку інформацію, отриману внаслідок зворотного зв’язку, на свій розсуд, без будь-яких зобов’язань щодо вас. Однак вищевикладене не повинно вплинути на зобов’язання будь-якої зі сторін за цією Угодою стосовно інформації, що охороняється відповідно до Політики конфіденційності iDeals, розміщеної на цьому Сайті та Додатку.

Повідомлення та порядок подання скарг про порушення авторських прав

У політику iDeals входить реагування на повідомлення про передбачуване порушення авторських прав відповідно до застосовних норм міжнародного права інтелектуальної власності. Якщо ви вважаєте, що ваша робота була скопійована з порушенням авторських прав, будь ласка, надайте iDeals інформацію, зазначену нижче, в письмовій формі. (Зверніть увагу, що ця процедура призначена виключно для повідомлення iDeals та її афілійованих осіб про те, що ваші права на захищений авторським правом матеріал були порушені.)

 • Електронний або фізичний підпис власника авторських прав або особи, уповноваженої діяти від імені власника авторських прав.
 • Опис роботи, захищеної авторським правом, яке, на вашу думку, було порушено.
 • Опис того, де матеріал, який, на вашу думку, порушує авторські права, знаходиться на цьому Сайті або Додатку.
 • Вашу адресу, номер телефону та адресу електронної пошти.
 • Заява, що ви переконані, що спірне використання не дозволено власником авторського права, його агентом або законом.
 • Заява, зроблена під загрозою покарання за лжесвідчення, про те, що вищезазначена інформація у вашому повідомленні є вірною та ви є власником авторських прав або уповноважені діяти від імені власника авторських прав.

Програмне забезпечення

Як програмне забезпечення, так і супровідна документація, доступні на даному Сайті та Додатку, є об’єктом авторського права. Ви повинні погодитися з умовами ліцензійної угоди з кінцевим користувачем або відповідного договору про надання послуг, який супроводжує таке програмне забезпечення або внесений у нього, перед використанням Продуктів і Сервісів, що надані iDeals через цей Сайт і Додаток.

За винятком випадків, конкретно обумовлених у цьому документі або ліцензійній угоді з кінцевим користувачем, що застосовується, відповідному договорі про надання послуг, або якщо інше не було погоджено iDeals в письмовій формі, ви не можете використовувати, копіювати, перевидавати, емулювати, клонувати, завантажувати, передавати, здавати в оренду, в позику, продавати, переуступати, змінювати, поширювати, ліцензувати, декомпілювати, дизасемблювати, створювати похідні роботи, інакше перепроектувати або передавати ліцензовану Програму або будь-яку частину Сайту, а також Додатка, Продукту та Сервісів. Будь-яке таке нелегальне використання означає автоматичне та негайне припинення використання вами продуктів та сервісів iDeals і може спровокувати кримінальне та/або цивільне переслідування.

ГАРАНТІЇ (ЯКЩО ТАКІ Є) ЩОДО ТАКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ТАК, ЯК ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНО У ВІДПОВІДНІЙ ЛІЦЕНЗІЙНІЙ УГОДІ З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ АБО ДОГОВОРІ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ. iDEALS ЦИМ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ПОДАЛЬШИХ ЗАЯВ І ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ, В ТОМУ ЧИСЛІ ГАРАНТІЙ НАЯВНОСТІ ТОВАРНИХ ЯКОСТЕЙ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ І ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ЩОДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Без обмеження вищезазначеного iDeals не дає жодних гарантій про те, що: Продукти та Сервіси будуть відповідати вашим вимогам; Продукти та Сервіси будуть працювати безперервно, швидко, надійно та без помилок; результати, які можна отримати від використання Сервісів або матеріалів, будуть ефективними, точними або надійними; якість Продуктів і Сервісів, придбаних або отриманих вами через Сайт і Додаток буде відповідати вашим очікуванням; будь-які помилки в програмному забезпеченні, що отримане або використовується через Сайт і Додаток, або помилки в роботі Сайту й Додатка, його Продуктів або Сервісів будуть виправлені.

Оновлення програмного забезпечення

Продукти та послуги, які ви використовуєте, можуть автоматично завантажувати та встановлювати оновлення від iDeals. Ці оновлення призначені для поліпшення, зміцнення та подальшого розвитку Продуктів і Сервісів та можуть приймати форму виправлення помилок, розширення функцій, нових модулів програмного забезпечення або повністю нових версій. Ви погоджуєтеся отримувати такі оновлення (і дозволяєте iDeals доставляти їх вам) як частину використання вами Продуктів і Сервісів.

Загальнодоступні розділи

Цей Сайт може містити сторінки або розділи, які можуть редагуватися і відкриватися для всіх відвідувачів цього сайту, в тому числі, але не обмежуючись, форумами та коментарями («Загальнодоступні розділи»). Усі примітки, пости, ідеї, пропозиції, концепції або інші матеріали, представлені в загальнодоступних розділах, стають власністю iDeals, і iDeals має право використовувати такий матеріал будь-яким чином, не обмежуючись терміном, в тому числі в будь-яких засобах масової інформації, що існують або з’являться в майбутньому.

Необхідно бути обачним при введенні даних, що забезпечують ідентифікацію особистості, в загальнодоступні розділи, оскільки її можуть зібрати треті особи. Використання даних, які забезпечують ідентифікацію особи, що містяться в загальнодоступних розділах, і ваші варіанти щодо використання нами таких даних є предметом Політики конфіденційності iDeals, розміщеної на цьому сайті.

iDeals зберігає право змінювати та/або видаляти будь-які повідомлення, представлені в загальнодоступних розділах, на свій розсуд, в будь-який час і з будь-якої причини, в тому числі матеріали (але не обмежуючись тільки ними), які, на думку iDeals:

 • (A) можуть вважатися наклепом, вторгненням в особисте життя або непристойними, порнографічними, образливими або загрозливими;
 • (B) можуть порушувати права інтелектуальної власності або інші права будь-якої юридичної або фізичної особи;
 • (C) можуть порушити будь-який закон або пропагують незаконну діяльність;
 • (D) рекламують або іншим чином просувають товари, послуги, рекламодавців або спонсорів або іншим чином беруть участь у комерційній діяльності;
 • (E) порушують нормальний перебіг діалогу або іншим чином діють так, що негативно впливають на здатність інших людей здійснювати дії в режимі реального часу через сайти iDeals;
 • (F) містять програми, які можуть містити віруси, хробаки, «троянські коні» або інші комп’ютерні коди, файли або програми, призначені для переривання, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного програмного або апаратного або телекомунікаційного забезпечення;
 • (G) порушують будь-які правила або положення, що періодично встановлюються для використання даного сайту або будь-яких мереж, підключених до даного Сайту;
 • (H) містять посилання на інші сайти, які містять такий контент, що відповідає опису, наведеному в пунктах (А) — (Н) вище.

Незаконне або заборонене використання

Ви не можете використовувати цей Сайт і Додаток з будь-якою метою, яка є незаконною, забороненою цими Правилами користування і якимось чином заважають або намагаються перешкодити нормальній роботі цього Сайту та Додатка. Ви не можете використовувати цей Сайт і Додаток будь-яким способом, який може завдати пошкодження, вивести з ладу або негативно вплинути на даний Сайт і/або Додаток або який заважає використанню будь-якою третьою особою цього Сайту та Додатку. Ви підтверджуєте, що ви не будете використовувати будь-яке програмне забезпечення сторонніх виробників, яке перехоплює, «підкопується» або іншим чином збирає інформацію з Сайту та Додатку або через них. Ви не можете отримувати або намагатися отримати будь-які матеріали або інформацію за допомогою будь-яких засобів, які не були навмисно надані iDeals для всіх користувачів даного Сайту та Додатку. Ви не повинні ініціювати, допомагати або брати участь у нападі на будь-які сервери iDeals або іншим чином намагатися порушити роботу серверів iDeals. БУДЬ-ЯКІ ВАШІ СПРОБИ ПОШКОДИТИ СЕРВЕРИ іDEALS АБО ПІДРИВ ЗАКОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ іDEALS Є ПОРУШЕННЯМ КРИМІНАЛЬНОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, А У ВИПАДКУ ТАКОЇ СПРОБИ АБО ДОПОМОГИ В НАПАДІ іDEALS ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД БУДЬ-ЯКОГО ТАКОГО КОРИСТУВАЧА В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

Звільнення від відповідальності

Цим ви погоджуєтесь звільнити й убезпечити компанію iDeals, її філії, посадових осіб, директорів, агентів і співробітників від будь-якої відповідальності, в тому числі від судових витрат, які потрібно оплатити у випадку будь-якого рішення суду компетентної юрисдикції як прямий результат будь-якої претензії, вимоги, дії, позову, арбітражного розгляду або іншого розгляду, ініційованого будь-якою третьою стороною, в тому числі державним органом або організацією-суб’єктом права, що випливає з матеріалів користувача, для відправлення, публікації або передачі яких ви використовуєте Сайт, або порушення вами цих Правил користування.

Конфіденційність

iDeals поважає вашу конфіденційність, а також використання та охорону вашої персональної інформації. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності для отримання важливої інформації та пояснень, що стосуються збору та використання персональної інформації у зв’язку з користування цим Сайтом.

Посилання на цей Сайт

Розміщення посилань на даний Сайт дозволяється за умови, що ви згодні з наступними правилами. Ви можете робити посилання на головну сторінку цього Сайту або на будь-яку іншу сторінку цього Cайту. Проте ви не можете використовувати інтерактивні посилання (або незаконне використання ресурсів інших серверів) або синхронізацію. Ви не повинні створювати враження того, що iDeals підтримує або спонсорує лінкера або його Сайт, продукт або сервіси. Ви не повинні використовувати інтелектуальну власність iDeals, в тому числі (але не обмежуючись) товарними знаками, фірмовими найменуваннями, об’єктами авторських прав, без попереднього письмового дозволу від iDeals. Крім того, ви зобов’язуєтеся видалити посилання в будь-який час на вимогу iDeals.

Припинення відносин з iDeals

Ці Правила користування будуть продовжувати діяти до моменту їх припинення вами або iDeals, як зазначено нижче. Якщо ви хочете припинити дію угоди з iDeals, ви можете зробити це шляхом (а) повідомлення iDeals в будь-який час і (б) закриттям персональних облікових записів для всіх Продуктів і Сервісів, які ви використовуєте, якщо інше не передбачено в юридичній угоді між вами та iDeals. Ваше повідомлення треба надіслати за адресою privacy@idealscorp.com. iDeals залишає за собою право розірвати свою юридичну угоду з вами на свій розсуд.

Передача прав і зобов’язань

iDeals може передавати або делегувати ці Правила користування, повністю або частково, будь-якій фізичній або юридичній особі в будь-який час з вашої згоди або без неї. Однак ви не можете передавати або делегувати будь-які права або обов’язки відповідно до цих Правил користування без попередньої письмової згоди iDeals, і будь-які несанкціоновані передачі й делегування вами є недійсним і не мають сили.

Доступ до послуг

Якщо цей Сайт або Додаток недоступні протягом будь-якого періоду чи будь-якого часу, iDeals не несе за це відповідальності. iDeals не дає жодних гарантій щодо доступності, продуктивності чи завантаженості Сайту чи Додатка або Продуктів і Сервісів. Тимчасове призупинення доступу до цього Сайту або Додатка чи Продуктів і Сервісів може відбутися без попередження на наш розсуд, в тому числі без обмежень у випадку ремонту, технічного обслуговування, відмови системи або з незалежних від нас причин. iDeals залишає за собою право призупинити роботу Продуктів і Сервісів, цього Сайту, Додатка або будь-якої його частини. Ви погоджуєтесь, що ні iDeals, ні його сторонні постачальники не несуть відповідальності перед вами жодним чином за припинення, призупинення, переривання, затримку будь-якого з Продуктів і Сервісів на цьому Сайті або Додатку, якщо інше не передбачено договором про надання послуг між вами та iDeals.

Форс-мажорні обставини

iDeals не несе відповідальності за будь-які невиконання, затримку, помилки, втрату даних або інші втрати, спричинені будь-якими подіями або умовами, що перебувають поза розумним контролем iDeals.

Погодження щодо укладання угод в електронному вигляді

Усі транзакції з або через цей Сайт, Додаток або з компанією iDeals за нашим бажанням можуть бути здійснені та виконані в електронному вигляді. Ми можемо вести облік будь-якого типу зв’язку, що ведеться через цей Сайт або Додаток. Усі електронні записи вважаються надісланими, коли вони належним чином адресовані одержувачу, і запис надходить у систему обробки інформації, що знаходиться поза контролем відправника, або запис потрапляє в область системи обробки інформації, що знаходиться під контролем одержувача. Усі електронні записи отримуються, коли запис потрапляє в систему обробки інформації, яку одержувач призначив або використовує для отримання електронних записів або інформації такого типу, що надсилається, у формі, яка може оброблятися цією системою, і з якої одержувач може отримати електронний запис.

Автономність положень угоди

Ці Правила користування застосовуватимуться в повному обсязі, дозволеному чинним законодавством. Якщо з будь-якої причини будь-яке положення цих Правил користування вважається недійсним або не підлягає виконанню відповідно до чинного законодавства в будь-якій мірі, то (a) таке положення буде інтерпретуватися, тлумачитися чи реформуватися в тій мірі, в якій це обґрунтовано потрібно, щоб зробити його дійсним, придатним до виконання і таким, що відповідає первісному наміру, такого положення, і (b) така недійсність чи невиконання не вплине на будь-яке інше положення цих Правил.

Застосовне право

Ці Правила користування регулюються та тлумачаться відповідно до законів Англії та Уельсу без урахування правил колізійного права. Ви погоджуєтесь на виключну юрисдикцію Міжнародного арбітражного суду Лондона стосовно будь-яких позовів або причин позовів, що виникають внаслідок пов’язаних з цими Правилами користування або у зв’язку з ними або цим Сайтом або Додатком, за умови, що така винятковість не поширюється на судові позови, ініційовані або подані компанією iDeals.

iDeals не несе жодної відповідальності та не несе ніяких ризиків, якщо з будь-якої причини продукт чи сервіси, розміщені на цьому веб-сайті або додатку, порушують національне законодавство будь-якої держави. Ті, хто має доступ до цього Сайту чи додатка роблять це за власною ініціативою та несуть відповідальність за дотримання своїх національних законів.

Запитання можуть бути подані до privacy@idealscorp.com. Будь ласка, також ознайомтеся з нашою політикою конфіденційності за адресою https://www.idealsvdr.com/privacy/

Авторське право iDeals. Усі права захищені. Цей Сайт, Додаток і супровідні продукти і документація є власністю iDeals та/або її ліцензіарів і захищені законами про авторське право і міжнародними договорами про інтелектуальну власність. iDeals і пов’язаний з ним логотип, а також всі пов’язані з ними назви продуктів і сервісів, графічні знаки та слогани є товарними знаками та/або зареєстрованими товарними знаками компанії iDeals. Усі інші товарні знаки та знаки обслуговування, що містяться в цьому документі, є товарними знаками їх відповідних власників. Будь-яке використання товарних знаків або логотипів iDeals без письмової згоди компанії iDeals або відповідного власника товарного знака суворо заборонено.